Στα σεμινάρια της διδάσκει τον έλεγχο των κινήσεων μέσα από τεχνικές, χορογραφίες και παιχνίδια αυτοσχεδιασμού ως καταλληλότερο μέσο χοροδιδακτικής. Διδάσκει Traditional Middle East dance, Belly dance, American Tribal style και Tribal Fusion Bellydance σε ιδιαίτερα ή ομαδικά μαθήματα κατόπιν συνεννόησης.

Μέσα από τα σεμινάρια και ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται κάποιος μπορεί να επιτευχθεί κατάκτηση του ελέγχου κίνησης, απομόνωση και ροή του ρυθμού, ενδυνάμωση και αντοχή στο σώμα,ελευθερία στο πνεύμα, ανάπτυξη χορογραφιών και χρήση ειδικών αξεσουάρ(extra tools).

Σεμινάρια Workshoes: Στα σεμινάρια διδάσκονται θέσεις,στάσεις και τεχνικές που πρέπει να κατέχει ένας χορευτής. Μέσα από το σεμινάριο ο διδασκόμενος εφοδιάζεται με τεχνικές γνώσεις, χορογραφίες και μουσική μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.